Nově je možné pro nečleny klubu si přijít zastřílet na naší střelnici